Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

 

  • Ιωάννης Στεφ. Παπαδάτος, Πρόεδρος
  • Διονύσιος Αλεξ. Μελίτας, Α΄ Αντιπρόεδρος
  • Νικόλαος Βασ. Ζαχαρόπουλος, Β΄ Αντιπρόεδρος
  • Σπυρίδων Αναστ. Μπράτης, Γενικός Γραμματέας
  • Νικόλαος Ευστ. Λογοθέτης, Ταμίας
  • Νικόλαος Μεν. Βαρβιάνης, Ειδικός Γραμματέας

 

 • Κατερίνα Δεμέτη, Αρχαιoλόγος, Διευθύντρια Μ.Σ.& Ε.Ζ.
 • Μιχάλης Δεμέτης, Επιμελητής Μ.Σ.& Ε.Ζ.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!