Η επίσκεψη

Επίσκεψη

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνίας επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία με σχετικά χαμηλό κόστος και πολλά οφέλη. Ιδιαίτερα στο χώρο των Μουσείων επιτρέπει την παροχή νέων υπηρεσιών στους επισκέπτες, υπηρεσίες που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της πλοήγησης στους χώρους τους και της μελέτης των εκθεμάτων τους καθώς και την παροχή πρωτότυπων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης αντίστοιχων εφαρμογών.

Ένα παράδειγμα τέτοιων υπηρεσιών είναι το σύστημα που αναπτύχθηκε για το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων. Στους επισκέπτες του Μουσείου παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές ξεναγήσεις στους χώρους του Μουσείου, με τη χρήση υπολογιστών παλάμης. Οι επισκέπτες μπορούν να λάβουν πολυεπίπεδες πληροφορίες ανά έκθεμα, αίθουσα και συλλογή οι οποίες είτε τους παρέχονται με τη μορφή κειμένου είτε υπό μορφή ηχητικών μηνυμάτων. Ειδικότερα για τους μικρούς επισκέπτες του Μουσείου έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικές εφαρμογές υπό μορφή παιχνιδιών.

Το σύστημα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη Προσαρμοστικού Συστήματος Πληροφόρησης και Πλοήγησης του Κοινού με έμφαση σε Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων (Μ.Σ.&Ε.Ζ.)». Χρηματοδοτήθηκε κατά 25% από το Υπουργείο Πολιτισμού και κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 65).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!