Πρόσκληση σε εκδήλωση, Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Πρόσκληση σε εκδήλωση, Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Το Δ.Σ. του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων (Μ.Σ.&Ε.Ζ.) και η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Τρίμορφο», σας προσκαλούν τοΣάββατο, 18 Αυγούστου 2012 στις 20.00΄, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακυνθίων, στην παρουσίαση της αναστατικής έκδοσης του δίτομου έργου του Λεωνίδα Χ. Ζώη:
«Λεξικό Ιστορικό και Λαογραφικό Ζακύνθου»

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν:

  • ο κ. Ιωάννης Στεφ. Παπαδάτος, Δικηγόρος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μ.Σ.& Ε.Ζ.,
  • ο κ. Διονύσιος Ανδρ. Λαδικός, Αντιδήμαρχος του Δήμου Ζακύνθου και Διευθυντής των εκδόσεων «Τρίμορφο» και
  • ο κ. Σπυρίδων Δημ. Κοριατόπουλος, Δικηγόρος.

 

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν:

  • ο κ. Νίκιας Λούντζης, Δικηγόρος – Πρόεδρος του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων» και
  • ο κ. Διονύσης Ν. Μουσμούτης, Διευθυντής του περιοδικού «Ιστορία».

Leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!